Cost de les campanyes de publicitat institucional

Actualment, a dia d'avui, l'Ajuntament no té oberta cap campanya de publicitat institucional.

Etiquetes

Data de publicació/actualització: 23 març 2021


11.1.f

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Campanyes de publicitat institucional