Període mig de pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Vila-seca publica el període mig de pagament a proveïdors del mateix Ajuntament i dels seus Patronats.

  4t trimestre 2019
  GLOBAL RATIO OPERACIONS PAGADES RATIO OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Ajuntament de Vila-seca 8,83 9,76 5,73
Patronat Municipal de Música de Vila-seca 9,98 1,07
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 7,39 23,06