Període mig de pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Vila-seca publica el període mig de pagament a proveïdors del mateix Ajuntament i dels seus Patronats.

  1T trimestre 2020
  GLOBAL RATIO OPERACIONS PAGADES RATIO OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Ajuntament de Vila-seca 20,35 11,88 45,66
Patronat Municipal de Música de Vila-seca 16,36 36,56
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 7,47 52,43