Calendari fiscal

Davant la situació actual provocada per la COVID-19, us informem que s'ha posat en marxa el Pagament personalitzat especial que permet el fraccionament del pagament dels tributs en 6 mesos, de juliol a desembre (exercici 2020).

Per tal de poder-se acollir al Pagament personalitzat especial, cal que ompliu aquesta sol·licitud, que ha de signar-se manuscritament, i adjuntar fotocòpia del DNI i fotocòpia del compte bancari acreditatiu de la titularitat (primera pàgina de la llibreta, rebut del banc on es vegi l'IBAN i titular o certificat de titularitat emès pel banc). Aquí trobareu més informació.

Recordeu que els rebuts domiciliats es carregaran al compte que el ciutadà tingui establert, com és habitual, 15 dies abans de finalitzar el nou període voluntària excepte que sigui dissabte o diumenge, que es traslladaria al següent dia hàbil posterior.

TRIBUT

INICI

PAGAMENT

FINAL

PAGAMENT

Impost Vehicles Tracció Mecànica

--------

27-03-2020

31-07-2020

Taxa de Conservació Cementiri

--------

30-04-2020

31-08-2020

Taxa de Guals

--------

29-05-2020

31-08-2020

Taxa Escombraries Locals Comercials

--------

25-09-2020

25-11-2020

Impost Béns Immobles Urbà (1r)

(50%)

29-05-2020

31-08-2020

Impost Béns Immobles Rústica

--------

30-04-2020

31-08-2020

Béns Immobles Característiques Especials

--------

29-05-2020

31-08-2020

Taxa Mercat d'Encants a via pública (1r)

(50%)

28-08-2020

28-10-2020

Impost Activitats Econòmiques

--------

30-07-2020

02-11-2020

Taxa Mercat d'Encants a via pública (2n)

(50%)

30-10-2020

30-12-2020

Taxa Escombraries habitatges

--------

25-09-2020

25-11-2020

Impost Béns Immobles Urbà (2n)

(50%)

28-08-2020

02-11-2020

Taxa Mercat Municipal

--------

16-09-2020

16-11-2020