Oferta pública d'ocupació

Mitjançant aquest espai, l'Ajuntament difon i dóna publicitat a les convocatòries de llocs de treball, per cercar les persones més adequades per a cobrir aquests llocs de treball. Si esteu interessats en conèixer els processos selectius en curs, aquí els podreu consultar.

Documents necessaris per a la presentació de sol·licituds

 


 

CONVOCATÒRIA PER PROVEIR MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/A GENERAL DE L'AJUNTAMENT

Convocatòria publicada al BOPT del 6-5-20

Convocatòria publicada al DOGC del 11-5-20

 

PROMOCIÓ INTERNA 2020

SERGENT/A DE LA POLICIA LOCAL

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Annex 1. Temari.

Publicació DOGC. Convocatòria.

Data presentació instàncies: 5-8 al 24-8.2020

ADMINISTRATIU/VA. C1

Bases i convocatòria. Publicació BOPT.

Publicació DOGC. Convocatòria.

 

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES QUE FORMARAN PART DEL PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL 2020

PRIMERA CONVOCATÒRIA

La relació dels llocs de treball oferts en el Pla d'Ocupació Municipal objecte d'aquesta convocatòria són els següents:

Lloc de treball Grup Mesos Jornada Núm. places
Encarregat/da AP 6 32h/setmanals 1
Peó/na de serveis generals AP 6 28h/setmanals 8
Auxiliar serveis AP 6 28h/setmanals 2
Prospector/a habitatges C1 6 28h/setmanals 2
Agent cívic/a C2 3 32h/setmanals 6
Pilot drone C1 6 32h/setmanals 1
Tècnic/a suport promoció i foment Ocupació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a polítiques d'Acció Social i Participació A2 6 28h/setmanals 1
Tècnic/a de suport Polítiques d'Igualtat A2 6 28h/setmanals 1
Suport àrea de Cultura coneixem. i Rel. Cíviques C1 6 28h/setmanals 1
Suport dinamització i promoció activitats comercials C1 6 28h/setmanals 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES ESPECÍFIQUES I REQUISITS

Període per a presentar les sol·licituds del 21 de juliol al 4 d'agost.

Model de sol·licitud per a presentar-se a les convocatòries