Actualització de canvi de dades de l'entitat

Descripció

En aquest apartat podreu comunicar qualsevol canvi o modificació de les dades que constin inscrites al Registre d'Entitats del Municipi, ja siguin canvis en els òrgans de govern de l'entitat, canvi d'adreça, canvi de domiciliació bancària, etc.

 

Qui el pot demanar?

El president o el secretaria de l'entitat.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit al Registre d'entrada de l'Ajuntament de Vila-seca, ubicat al carrer de la Font, 12 (telèfon 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i també els dilluns de 16.00 a 18.00 h. De juny a setembre, el Registre d'entrada romandrà obert només pels matins, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Caldrà presentar la següent documentació :

  • Sol.licitud d'actualització de dades.
  • Acord de l'entitat aprovant els canvis.

 

Com podeu fer el tràmit per la Seu?

  • Complimentant el formulari electrònic següent i adjuntant la mateixa documentació requerida pel tràmit presencial

 


Documentació a aportar

Sol.licitud de canvi de dades en el Registre d'Entitats del Municipi

 

Preu

Aquest tràmit és gratuït.

 


Data de publicació/actualització: 19 febrer 2020