Tràmits

Alta padró

Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

Canvi de domicili

Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

Certificat d'empadronament

Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

Certificat de convivència

Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Celebració d'un matrimoni civil

Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 
 
Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Sol·licitud de contenidors per a grans productors

Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 
 
Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Comunicació d'incidències per activitats

Estem treballant per adaptar-nos a les noves normatives. Per qualsevol consulta o dubte, truqueu al telèfon de l'Ajuntament de Vila-seca: 977 30 93 00.

Per més informació, podeu accedir al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Comunicació d'activitat innòcues

Estem treballant per adaptar-nos a les noves normatives. Per qualsevol consulta o dubte, truqueu al telèfon de l'Ajuntament de Vila-seca: 977 30 93 00.

Per més informació, podeu accedir al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Comunicació d'activitat amb incidència ambiental

Estem treballant per adaptar-nos a les noves normatives. Per qualsevol consulta o dubte, truqueu al telèfon de l'Ajuntament de Vila-seca: 977 30 93 00.

Per més informació, podeu accedir al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Llicència d'activitats amb incidència ambiental

Estem treballant per adaptar-nos a les noves normatives. Per qualsevol consulta o dubte, truqueu al telèfon de l'Ajuntament de Vila-seca: 977 30 93 00.

Per més informació, podeu accedir al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Transmissió d'activitats innòcues i ambientals

Estem treballant per adaptar-nos a les noves normatives. Per qualsevol consulta o dubte, truqueu al telèfon de l'Ajuntament de Vila-seca: 977 30 93 00.

Per més informació, podeu accedir al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Comunicació d'habitatges d'ús turístic

Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Llicència d'obres

Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Certificat de règim urbanístic compatible amb activitat

Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Certificat d'antiguitat d'edificació existent

Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Actualització de canvi de dades de l'entitat

Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Bonificacions

Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Sol·licitud de gual i contragual

Disponible presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Queixes, suggeriments i propostes

Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.

 
Disponible on-line i presencial; sentit del silenci: positiu; règim de recursos: contenciòs administratiu i de reposició potestativament.
 

Etiquetes

Data de publicació/actualització: 06 abril 2017


10.1.e
24

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Tràmits