Resolucions dels recursos especials

En aquest apartat es publicaran les resolucions dels recursos especials, de les qüestions de nul·litat i de les resolucions judicials definitives en matèria de contractació, i també els actes de desestiment, renúncia i resolució de contractes.

Etiquetes

Data de publicació/actualització: 06 abril 2017


13.1.i

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Resolucions de recursos en matèria de contractació