Resolucions administratives i judicials

Es publiquen les resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública i les resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, per raó de l'exercici de les funcions i responsabilitats que els atribueix.

En aquest moment, l'Ajuntament no té resolucions administratives i judicials amb rellevància pública ni resolucions judicials definitives que afectin a les persones obligades al compliment de la Llei 19/2014. 

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 06 abril 2017


10.1.h
18

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Resolucions administratives i judicials d'especial trascendència