Procediments normatius en curs d'elaboració

En aquest moment, l'Ajuntament no té cap procediment normatiu en curs d'elaboració.


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 06 abril 2017


10.1.c

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Normes, ordenances i reglaments