Pressupost anys anteriors

En aquest apartat es mostren els documents que corresponen als estats d'ingressos i despeses dels anys anteriors, segons la seva classificació econòmica. 

Data de publicació/actualització: 08 febrer 2021