Plans i Programes

En aquest espai podreu trobar els plans de l'àmbit urbanístic de l'Ajuntament de Vila-seca:

https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/urbanisme

 


Etiquetes
12.1, 19, 50

Data de publicació/actualització: 06 abril 2017


12.1
50
2.8

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Plans i programes