Patrimoni municipal

Dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns mobles amb un valor especial.


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 12 juliol 2019


11.2.a
11