Normes, Ordenances i Reglaments

Les normes, ordenances i reglaments vigents de l'Ajuntament es troben a la Seu electrònica:

https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/normativa-municipal »

https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/ordenances-fiscals

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 28 febrer 2019


10.1.a
2.12