Visualització de contingut web

Mancomunitat Gestora dels Recursos Hídrics

L'objecte de la mancomunitat és la prestació del servei de subministrament d'aigua potable La mancomunitat és titular de totes les competències que sobre aquests serveis es troben atribuïdes per la legislació aplicable als ajuntaments mancomunats.

Així mateix, la mancomunitat podrà ser titular de les competències que en relació a la gestió de la resta de serveis públics vinculats al cicle hídric vulguin delegar-li els ajuntaments mancomunats o d'altres administracions públiques.

Els òrgans de govern i d'administració de la mancomunitat són:

  • L'Assemblea General, el qual és el màxim òrgan de govern i d'administració de la mancomunitat i està integrada pels alcaldes de Vila-seca i Salou o el regidor a qui deleguin aquest càrrec, juntament amb tres regidors més per cada ajuntament.
  • El President: el càrrec de president i vicepresident l'ocuparan els respectius alcaldes per torns alterns de dos anys, o els regidors en qui deleguin.
  • El Vicepresident: serà l'alcalde del municipi al que no li correspongui la presidència en el període dos anys, o aquell regidor a qui l'alcalde delegui el càrrec.
  • La Comissió de Comptes

http://www.municat.gencat.cat/municat/?page=consulta&mostraEns=9013110007


Data de publicació/actualització: 09 gener 2016


9.1.a

ARXIUS RELACIONATS

FORMAT:

Text i pdf

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Consorcis i Mancomunitats