Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Subvenció Associació Comissió de Carnaval

ANY: 2021

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 3012 33419 48000

IMPORT TOTAL PREVIST SUBVENCIÓ: 24.000,00€

PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA: No

IMPORT CONCEDIT: 24.000,00€

DATA ACORD JUSTIFICACIÓ: 10/08/2020

IMPORT JUSTIFICAT: 1,00€

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 05 març 2021


15.1
56
36