Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Subvenció Associació Voluntaris Socials per Vila-seca

ANY: 2020

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 4011 23105 48000

IMPORT TOTAL PREVIST SUBVENCIÓ: 3.500,00€

PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA: No

DATA ACORD CONCESSIÓ: 19/05/2020

IMPORT CONCEDIT: 3.500,00€

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 22 maig 2020