Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Contractes menors

En compliment del que disposa l'article 63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es publica la relació de contractes menors de l'Ajuntament de Vila-seca de forma trimestral.

Data de publicació/actualització: 15 octubre 2020