Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Subvenció Club Petanca La Plana

No sol·licitada.

ANY: 2019

CODI SUBVENCIÓ: 448185

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 40601 34109 48000

IMPORT TOTAL PREVIST SUBVENCIÓ: 1.500,00€

PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA: No

DATA ACORD CONCESSIÓ: 20/05/2019

IMPORT CONCEDIT: 1.500,00€

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 31 març 2020


15.1
56
36