Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Comissió Informativa de Drets Socials, Coneixement i Participació Ciutadana

 • Planificació educativa i gestió dels centres i serveis educatius de titularitat municipal.
 • Formació i promoció en l'àmbit educatiu.
 • Relacions institucionals amb els centres educatius i els seus òrgans de govern i participació, així com amb els organismes de normalització.
 • Col·laboració i coordinació amb centres de formació universitaris.
 • Coordinació i col·laboració en actuacions d'ensenyaments no reglats.
 • Planificació i gestió dels equipaments i activitats per a la gent gran.
 • Coordinació i col·laboració en la gestió dels serveis socials d'atenció primària d'àmbit municipal i coordinació amb les altres administracions públiques o entitats privades.
 • Polítiques i programes socials pels àmbits de la infància, adolescència, gent gran, persones amb disminució, famílies amb necessitats específiques i altres col·lectius d'atenció especial.
 • Programes de Habitatge públic.
 • Polítiques i programes de promoció i garantia de la igualtat de gènere.
 • Polítiques d'igualtat i de garantia d'integració en l'àmbit de la immigració.
 • Promoció i foment de les activitats de solidaritat i cooperació social.
 • Foment i coordinació de la participació ciutadana.
 • Coordinació i impuls d'actuacions en matèria de participació ciutadana destinades a les entitats associatives del municipi.
 • Relacions cíviques.
 • Col·laboració amb les activitats de les entitats associatives ciutadanes.
 • Planificació i gestió dels equipaments cedits a les entitats associatives ciutadanes.  
 • Orientació i inserció laboral dels col·lectius amb especials dificultats.
 • Observatori del mercat laboral.
 • Gestió i coordinació dels plans d'ocupació de les diferents administracions públiques.
 • Formació ocupacional.
 • Formació contínua.
 • Foment i dinamització laboral, especialment en l'àmbit de l'ocupació juvenil.
 • Programes i polítiques en matèria d'infància i joventut.
 • Planificació i gestió dels equipaments destinats als serveis de joventut.
 • Servei d'informació juvenil.
 • Planificació, coordinació i impuls de les diferents àrees municipals adreçades als joves.
 • Promoció i coordinació dels programes d'habitatges per a joves.
 • Relacions i coordinació amb les entitats juvenils.
 • Gestió i recuperació d'espais naturals.
 • Auditories ambientals.
 • Execució i seguiment Agenda 21 Local.
 • Comerç i Consum.
 • Adscripció orgànica del Patronat Municipal de Música.

President: Lucía Teruel Carrillo


Membres: Manuela Moya Moya , Josep Toquero Pujals , Àngels Poblet Antonio , Esmeralda Nuñez Serralta , Juan Antonio Ramírez Rubio , Sandra Gonzalez Rodriguez , Maria Belén Velasco Gijón , Mario Téllez Molina , Marta Roldán Crespo , Josep Forasté Casas , Pineda Vaquer Ferrando Anabel Margalef Alpert