Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Comissió Informativa de Cultura i Esport

  • Planificació i gestió de les activitats culturals municipals.
  • Promoció i gestió dels centres d'activitat cultural de titularitat municipal.
  • Planificació i gestió de biblioteques, museus i sales d'exposició municipals.
  • Promoció d'activitats i cooperació amb entitats culturals.
  • Promoció d'activitats i cooperació amb altres entitats associatives que realitzin activitats culturals. 
  • Gestió, promoció i difusió del patrimoni cultural.
  • Promoció i foment de l'activitat física i esportiva.
  • Planificació i gestió d'equipaments esportius municipals.
  • Promoció esport escolar i de lleure.
  • Foment associacionisme esportiu i relacions amb entitats esportives.

President: Manuela Moya Moya


Membres: Josep Toquero Pujals , Lucia Teruel Carrillo , Xavier Farriol Roigés , Angels Poblet Antonio , Miguel Angel Hidalgo Gutierrez , Concepción Dolores Insa Gracia , Sandra Gonzalez Rodriguez , Nuria Miret Puyal , Marta Roldán Crespo , Pineda Vaquer Ferrando , Robert Rodriguez Fibla Ivan Navarro Alguacil