Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Comissió Informativa de Serveis Generals, Seguretat i Civisme

 • Seguretat ciutadana i trànsit : policia local, vigilància auxiliar, protecció civil, planificació, control i ordenació del trànsit, senyalització viària, transport i aparcament públic, atorgament de llicències de turisme, educació i seguretat viària.
 • Recursos humans, organització i règim interior.
 • Serveis públics i logístics municipals.
 • Intervenció i control en l'activitat industrial i comercial, subjecta a algun règim de comunicació,autorització o llicència administrativa.
 • Sanitat i salut pública.
 • Equipaments i serveis funeraris.
 • Mercats municipals i d'encants.
 • Platges: serveis i autoritzacions.
 • Protecció, regulació i autorització de l'ús ciutadà de les vies i espais públics.
 • Patrimoni municipal: inventari i control.
 • Assegurances dels béns, les activitats i els serveis municipals i gestió de les reclamacions de responsabilitat civil i patrimonial.  
 • Formació i gestió del Padró Municipal d'Habitants, Cens Electoral i Censos de l'Estat.
 • Serveis generals d'estadística, registre i arxiu municipal.
 • Defensa i promoció de les activitats agrícoles del municipi i relacions amb les institucions del sector agrícola municipal.
 • Altres serveis i activitats de suport general.
 • Relacions amb les associacions de veïns.

President: Josep Toquero Pujals


Membres: Cristina Cid Salavert , Xavier Farriol Roigés , Àngels Poblet Antonio , Esmeralda Nuñez Serralta , Juan Antonio Ramírez Rubio , Maria Belén Velasco Gijón , Concepción Dolores Insa Gracia , Nuria Miret Puyal , Mario Téllez Molina , Josep Forasté Casas , Pineda Vaquer Ferrando Anabel Margalef Alpert