Informes auditories de comptes

En aquest apartat es publicaran els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans de control extern que, per a l'Ajuntament, correspon a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Etiquetes

Data de publicació/actualització: 06 abril 2017


11.1.c
80

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Informes d'auditoria de comptes