Informes gestió econòmica municipal

En aquest apartat es publicaran els informes d'auditoria de comptes i de fiscalització dels òrgans de control.

Data de publicació/actualització: 24 octubre 2017