Indicador Text de l'indicador Compliment Pàgines
1 S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde/sa i dels regidors/es de l'Ajuntament (mínim de quatre línies cada un) .
10 Està aprovada/o i es publica l' Agenda Local 21 , i / o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal .
11 Es publica la relació detallada de Vehicles oficials ( propis o llogats ) adscrits a l'Ajuntament .
12 Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament .
  13 Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.
   14 Actes íntegres dels plens municipals.
    15 Acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.
     16 Es poden seguir en directe al web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals .
      17 Existeix i es publica un " Codi ètic o de bon govern " de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).
      18 Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament al web)
      19 S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència a la web de l'Ajuntament .
       20 Hi ha un Cercador intern clarament visible a la web de l'Ajuntament .
        21 Es pot veure a la portada d'inici el Mapa de la pròpia web de l'Ajuntament .
         22 Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions.
         23 Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i / o adreces de correu electrònic .
         S'estan mostrant 1 - 15 de 81 resultats.
         Articles per pàgina 15
         de 6