Indicadors de transparència


Data de publicació/actualització: 08 gener 2016


FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Indicadors de seguiment