Llista de continguts

Pla Estratègic Subvencions

El Pla Estratègic de Subvencions detalla les subvencions que l'Ajuntament de Vila-seca concedeix a favor de persones o entitats privades i públiques amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local. 

 


Data de publicació/actualització: 08 febrer 2021