Estat d'execució trimestral del pressupost

Aquesta pàgina recull l'execució trimestral del pressupost, en els fitxers que es publicaran a la finalització del present trimestre.

Etiquetes

Data de publicació/actualització: 12 febrer 2021


11.1.a
78
2.14

ARXIUS RELACIONATS

FORMAT:

pdf

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Execució pressupost