Estabilitat pressupostària

Objectiu d'estabilitat pressupostària

Segons acord del Consell de Ministres s'estableixen els objectius d'estabilitat presupostària, deute públic i límit de despesa pel trienni 2019-2021, conforme al que estableix l'art. 15 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Presupostaria i Sostenibilitat Financera:

  • Estabilitat pressupostària en el 0,00% per les Entitats Locals en els 3 exercicis.
  • Deute Públic d'Entitats Locals: 2,3 pel 2019, 2,2 pel 2020 i 2,1 pel 2021.
  • Regla de despesa: 2,7 pel 2019, 2,9 pel 2020 y 3,1 pel 2021.

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 11 maig 2020


11.1.a
37

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Objectiu d'estabilitat pressupostària