Endeutament municipal

L'Ajuntament de Vila-seca no té cap crèdit ni cap deute bancaris.

Etiquetes

Data de publicació/actualització: 21 febrer 2018


11.1.a
45

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Endeutament municipal