Els òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Ajuntament són:


Etiquetes
12, 7, 9.1.b

Data de publicació/actualització: 21 febrer 2018


9.1.b
7
2.2

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Òrgans de Govern