Els Grups Municipals

Els grups municipals són agrupacions de regidors d'una mateixa llista electoral que es constitueixen per tal de facilitar el funcionament dels òrgans municipals.

En aquest apartat, podreu conèixer els grups polítics que actualment articulen la participació de l'Ajuntament de Vila-seca en els organismes municipals i plens.Etiquetes
10, 11, 9.1.c

Data de publicació/actualització: 18 maig 2021


9.1.c