Dictàmens de la comissió jurídica assessora

Dictàmens de la comissió jurídica assessora i altres òrgans consultius:

En aquest moment, l'Ajuntament no té registrat cap dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 19 febrer 2020


10.1.i

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora