Cost de les campanyes de publicitat institucional

Actualment, l'Ajuntament no té oberta cap campanya de publicitat institucional.

Etiquetes

Data de publicació/actualització: 21 febrer 2018


11.1.f

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Campanyes de publicitat institucional