Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona

El Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona està integrat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Mobilitat, els ajuntaments de Tarragona, Reus, Valls, Cambrils, Salou i Vila-seca, i els consells comarcals de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

La finalitat amb què es constitueix el Consorci és la de coordinar el sistema de transport públic de viatgers en l'àmbit territorial del Camp de Tarragona.

http://www.atmcamptarragona.cat/
 


Data de publicació/actualització: 09 gener 2016


9.1.a

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Consorcis i Mancomunitats