Consorci d'Aigües de Tarragona

El Consorci d'Aigües de Tarragona és un ens públic sense afany de lucre que capta aigua dels canals de la dreta i de l'esquerra del riu Ebre, la potabilitza a la planta de l'Ampolla, controla la seva qualitat i la distribueix als seus consorciats amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i responsabilitat social.

Constituït el 1985 amb la finalitat de fer efectiu el mandat de la Llei 18/81, que autoritza la concessió de fins a 121 Hm3 a l'any sense detracció directa d'aigua del riu Ebre.

La  missió del CAT es el subministrament d'aigua potable als ajuntaments  i les industries consorciades oferint un producte i servei de qualitat, a un preu ajustat al cost, d'acord amb els principis de la Directiva Marc de l'Aigua i respectant el medi ambient i la prevenció de la seguretat i salut en el treball.

http://www.ccaait.com/


Data de publicació/actualització: 09 gener 2016


9.1.a

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Consorcis i Mancomunitats