Concessió de drets sobre domini públic

Resolucions de concessió de drets sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics

A Vila-seca les concessions de drets sobre el domini públic o la concessió de la gestió de serveis públics s'otorga, prèvia instrucció del corresponent expedient, mitjançant acord de la Junta de Govern Local o del Ple.

Conegueu les concessions vigents en l'arxiu relacionat.


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 24 gener 2018


10.1.f