Codi de Conducta i Bon Govern

El Ple de l'Ajuntament de Vila-seca, en sessió del dia 27 de novembre de 2015, va adoptar l'Acord d'adhesió de l'Ajuntament de Vila-seca al Codi de Bon Govern de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que podreu trobar relacionat a continuació.

Etiquetes
17, 55.3

Data de publicació/actualització: 06 abril 2017


55.3
17

ARXIUS RELACIONATS

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Codi de conducta càrrecs electes