Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Subvenció Associació de Voluntaris Socials per Vila-seca

ANY: 2019

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 40301 23105 48000

IMPORT TOTAL PREVIST SUBVENCIÓ: 2.500,00€

PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA: No

DATA ACORD CONCESSIÓ: 28/06/2019

IMPORT CONCEDIT: 2,50€

DATA ACORD JUSTIFICACIÓ: 30/12/2019

IMPORT JUSTIFICAT: 2,50€

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 16 abril 2020


15.1
56
36