Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Subvenció Associació de Voluntaris Socials per Vila-seca

ANY: 2018

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 40301 23105 48000

IMPORT TOTAL PREVIST SUBVENCIÓ: 2.500,00€

PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA: No

DATA ACORD CONCESSIÓ: 9 de juliol de 2018

IMPORT CONCEDIT: 2.500,00€

DATA ACORD JUSTIFICACIÓ: 11/03/2019

IMPORT JUSTIFICAT: 2.500,00€

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 09 abril 2019


15.1
56
36