Visualització de contingut web

Ves a la pàgina principal

Subvenció Lliga Contra el Càncer Comarcal

ANY: 2018

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA: 40301 23101 48000

IMPORT TOTAL PREVIST SUBVENCIÓ: 1.500,00€

PUBLICITAT I CONCURRÈNCIA: No

DATA ACORD CONCESSIÓ: 9 de juliol de 2018

IMPORT CONCEDIT: 1.500,00€

DATA ACORD JUSTIFICACIÓ: 11 de març de 2019

IMPORT JUSTIFICAT: 1.500,00€

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 09 abril 2019


15.1
56
36