Actes administratius, objecte de revisió

Es publiquen els actes administratius que hagin estat objecte d'un procediment de revisió en via administrtiva.

En aquest moment, l'Ajuntament no té actes administratius en revisió per via administrativa.

 


Etiquetes

Data de publicació/actualització: 06 abril 2017


10.1.g

FORMAT:

Text

FONT:

Ajuntament de Vila-seca

DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT:

Actes en revisió administrativa