Inscripció al registre d'entitats del municipi

Descripció

El Registre d'Entitats del Municipi és un registre administratiu creat per a conèixer el nombre d'entitats existents al municipi, els seus objectius i activitats. La inscripció al Regisre d'Entitats del Municipi és un requisit necessari per tal que les entitas ciutadanes puguin rebre el recolzament de l'Ajuntament.

 

Qui el pot demanar?

Poden sol.licitar la inscripció al Registre d'Entitats del Muncipi les entitats  i associacions legalment constituides i registrades al registre oficial del Departament de la Generalitat que correspongui i que tinguin la seva seu al  municipi de Vila-seca.

 

Canals de presentació

Tràmit presencial

Podeu fer aquest tràmit al Registre d'entrada de l'Ajuntament de Vila-seca, ubicat al carrer de la Font, 12 (telèfon 977 30 93 00), on us atendran de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i també els dilluns de 16.00 a 18.00 h. De juny a setembre, el Registre d'entrada romandrà obert només pels matins, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Per a sol.licitar la inscripció al Registre d'Entitats del Municipi, caldrà presentar la següent documentació:

  • Sol.licitud d'inscripció al Registre d'Entitats del Municipi.
  • Còpia dels estatus visats pel Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya.
  • Còpia de la resolució d'inscripció al Registre de la Generalitat
  • Còpia del NIF de l'entitat.
  • Acord de nomenament dels membres actuals de la Junta Directiva de l'entitat.

 

Com podeu fer el tràmit per la Seu?

Complimentant el formulari electrònic següent i adjuntant la mateixa documentació requerida pel tràmit presencial.

 


Documentació a aportar

Sol.licitud d'inscripció al Registre d'Entitats del Municipi

 

Preu

Aquest tràmit és gratuït.

 


Data de publicació/actualització: 19 febrer 2020