Registre de planejament urbanístic de Catalunya

En el següent enllaç podreu accedir al Registre de planejament urbanístic de Catalunya. Hi trobareu els instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la consulta d'aquests. Podreu accedir a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que els integren, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

L'enllaç us remetrà a la cerca per municipi, en aquest cas, de Vila-seca.

Enllaç al Registre