Període mig de pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Vila-seca publica el període mig de pagament a proveïdors del mateix Ajuntament i dels seus Patronats.

  1T trimestre 2021
  GLOBAL RATIO OPERACIONS PAGADES RATIO OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Ajuntament de Vila-seca 23,26 23,31 23,29
Patronat Municipal de Música de Vila-seca 21,23 24,35
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 14,17 33,31