Període mig de pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Vila-seca publica el període mig de pagament a proveïdors del mateix Ajuntament i dels seus Patronats.

 

2T trimestre 2021

  GLOBAL RATIO OPERACIONS PAGADES RATIO OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Ajuntament de Vila-seca 29,66 32,88 18,56
Patronat Municipal de Música de Vila-seca 33,09 14,63
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 38,80 5,62