Període mig de pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Vila-seca publica el període mig de pagament a proveïdors del mateix Ajuntament i dels seus Patronats.

  4T trimestre 2020
  GLOBAL RATIO OPERACIONS PAGADES RATIO OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Ajuntament de Vila-seca 18,48 18,23 18,00
Patronat Municipal de Música de Vila-seca 7,50 18,75
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 26,51 131,97