Període mig de pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Vila-seca publica el període mig de pagament a proveïdors del mateix Ajuntament i dels seus Patronats.

 

3T trimestre 2021

  GLOBAL RATIO OPERACIONS PAGADES RATIO OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Ajuntament de Vila-seca 25,47 28,23 13,43
Patronat Municipal de Música de Vila-seca 35,71 13,36
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 20,75 18,39