Període mig de pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa vigent, l'Ajuntament de Vila-seca publica el període mig de pagament a proveïdors del mateix Ajuntament i dels seus Patronats.

  3r trimestre 2019
  GLOBAL RATIO OPERACIONS PAGADES RATIO OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
Ajuntament de Vila-seca 12,25 12,85 11,58
Patronat Municipal de Música de Vila-seca 9,84 4,74
Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 9,97 9,08