Organització municipal

Podeu conèixer la composició dels Òrgans de Govern, dels Grups Municipals, de les Comissions Informatives, de les Àrees de Govern i quines són les persones que figuren al capdavant i n'exerceixen la responsabilitat política de la seva gestió, així com les Àrees Funcionals en que està estructurada la gestió municipal.