Organigrama municipal 

L'organigrama municipal presenta, d'una banda, la distribució de les Àrees de Govern amb les responsabilitats dels regidors nomenats, i de l'altra, l'organització del Govern Municipal amb l'adscripció de les àrees funcionals i les delegacions de competències.
 
Descarregueu l'organigrama actualitzat del Govern Municipal per a la legislatura 2019-2023.